Overzicht daling woningverkopen per provincie

Home » Woonnieuws » Overzicht daling woningverkopen per provincie
Vanaf topjaar 2006 loopt het aantal huizenverkopen terug. Met ingang van het vierde kwartaal 2008 is het aantal transacties echter sterker achteruit gegaan.

In de eerste drie kwartalen van 2008 zijn ruim 137 duizend woningen van eigenaar gewisseld. Dat waren er in dezelfde periode van 2011 bijna 89 duizend; een afname van één derde. De mate van afname verschilt fors per regio.

Sterkste terugloop in Flevoland

In Flevoland was de daling van het aantal woningtransacties het grootst. Het aantal verkopen halveerde bijna.

Dit is voornamelijk toe te schrijven aan Almere, waar bijna de helft van de transacties plaatsvindt. In deze gemeente - liggende binnen het COROP-gebied Flevoland - daalde het aantal transacties in de eerste 3 kwartalen van 2011 met ruim 45 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2008.

Naast Almere noteerden nog zes andere van de 25 grote gemeenten in Nederland een daling van meer dan 40 procent.
Woningverkopen
Aantal transacties van bestaande koopwoningen per COROP-gebied, %-afname in de eerste 3 kwartalen van 2011 t.o.v. dezelfde periode van 2008
Per provincie
Aantal transacties van bestaande koopwoningen voor verschillende regio’s, eerste 3 kwartalen 2011

In Groningen, Nijmegen en Maastricht beperkte daling

Ook in de provincie Groningen daalde het aantal verkopen fors. In de twee regio’s met een afnemend inwoneraantal, de zogenoemde krimpgebieden, nam het aantal verkopen met meer dan 40 procent af.

Opvallend is dat de afname in de hoofdstad Groningen beperkt is, vergeleken met de rest van Nederland.

Ook in Nijmegen (-21 procent) en Maastricht (-25 procent) bleef de afname van het aantal transacties nog relatief beperkt ten opzichte van het Nederlands gemiddelde.

 

Grote verschillen tussen de vier grote steden

De afname in verkopen in de vier grote steden verschilt enorm. In Den Haag en Rotterdam, waar de meeste koopwoningen staan, was de afname sterker dan gemiddeld in Nederland.

Het aantal woningtransacties in Amsterdam en Utrecht daalde daarentegen minder scherp. Van de vier grootste steden bezit Utrecht met afstand de minste koopwoningen.

Erna van der Wal en Henny Floor

Bron: CBS, 21 oktober 2011
Woningverkopen per stad
Lees meer over dit thema in het dossier: cijfers