Cijfers verkoop nieuwbouwwoningen

Home » Woonnieuws » Cijfers verkoop nieuwbouwwoningen
De NEPROM, de vereniging van projectontwikkelaars, meldt op basis van voorlopige cijfers van het eerste kwartaal van dit jaar dat de verkoop van nieuwbouwwoningen met ongeveer 15% is afgenomen ten opzichte van 2010.

Reden voor deze afname zijn de strengere inkomenseisen die banken stellen bij het verstrekken van hypotheken.

Situatie 2010

In 2010 herstelde de nieuwbouw koopwoningenmarkt zich aanzienlijk ten opzichte van het rampjaar 2009. Gemiddeld werden in 2010 ongeveer 7.500 nieuwe woningen per kwartaal verkocht; het jaar daaraan voorafgaand lag dat een derde lager.

Met name koopstarters profiteerden van de nieuwe situatie op de koopwoningenmarkt. In het eerste kwartaal van 2011 daalde de verkoop echter opnieuw aanzienlijk naar ongeveer 6.600 nieuwe koopwoningen.

Verwachting tweede kwartaal

Op basis van de berichten van haar leden verwacht de NEPROM dat in het tweede kwartaal de verkoop verder afneemt, richting de 5.000 woningen.

De scherpe daling wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de teruggelopen financieringsmogelijkheden. Het Nibud maakte eind vorig jaar bekend dat in 2011 vanwege gestegen lasten
huishoudens minder mogen besteden aan hypotheekrente. Tevens is de AFM (Autoriteit Financiële Markten) verscherpt toezicht gaan uitoefenen op de banken, zodat hypotheekverstrekkers geen enkele manoeuvreerruimte meer hebben.

Plannen tweede kamer

Wienke Bodewes, voorzitter NEPROM, stelt dat door maatregelen van het kabinet Rutte de hypotheekverstrekking verder onder druk komt te staan. Woensdag overlegt minister De Jager met de Tweede Kamer over zijn voornemen om woningkopers voortaan te verplichten om in 30 jaar minimaal 50% van hun hypotheek af te lossen. De minister doet dat onder de vlag van consumentenbescherming.

Bodewes: "Verplichten tot aflossen om de koper te beschermen is misplaatst. In Nederland is het aantal probleemhypotheken, ondanks de crisis, ongekend laag gebleven in vergelijking met het buitenland. Banken hier hebben altijd al goed gelet op de betaalbaarheid van hypotheken, dat heeft zich in de afgelopen tijd juist bewezen."

Bodewes pleit er voor dat de eis van minimaal 50% aflossing voorlopig van tafel gaat en te wachten tot structureel herstel is ingezet.

Tegenvoorstellen NEPROM

Volgens de NEPROM-voorzitter moet het kabinet de woningmarkt, die sterk achterblijft bij de herstellende economie,

Samengevat

  • Verkoop nieuwbouw woningen met ongeveer 15% afgenomen
  • Oorzaak: de strenge inkomenseisen bij het verstrekken van hypotheken
  • NEPROM verwacht dat de verkoop van nieuwbouwwoningen in het tweede kwartaal verder afneemt
  • Vanwege gestegen lasten mogen huishoudens minder besteden aan hypotheekrente
  • De Tweede Kamer overweegt een verplichte aflossing van 50% in 30 jaar
  • Tegenvoorstellen NEPROM: hogere hypotheek bij energiezuinige woningen mogelijk maken, overdrachtsbelasting afschaffen

nu juist een extra zetje geven. Dat kan door voor nieuwe woningen met een A++energielabel extra hypotheekruimte tot 20.000 euro te creëren; daar staan namelijk fors lagere energielasten voor die huishoudens tegenover.

En het kabinet zou volgens Bodewes tijdelijk de overdrachtsbelasting voor starters af moeten schaffen. Die laatste maatregel betaalt zichzelf terug. Doordat starters dan weer massaal de koopmarkt zullen betreden, kan de doorstroming op de woningmarkt weer op gang komen, waardoor in totaliteit de inkomsten voor de overheid juist toenemen.
Lees meer over dit thema in het dossier: cijfers