Wedstrijd: welke ideeŽn maken Zuid-Holland duurzamer?

Home » Interieur & lifestyle » Wedstrijd: welke ideeŽn maken Zuid-Holland duurzamer?
De provincie Zuid-Holland daagt professionals, bewoners en studenten uit ideeën in te zenden die bijdragen aan meer duurzaamheid in Zuid-Holland.

Met de Zuid-Hollandprijs wil de provincie waardering tonen voor mensen die met de provincie meedenken over vraagstukken en oplossingen.

Categorieën

Er zijn drie categorieën deelnemers. Professionals kunnen voorstellen doen die de economische positie van Zuid-Holland versterken.

Bewoners wordt gevraagd om ideeën voor een duurzamere eigen leefomgeving.

De categorie studenten vragen wij te komen met voorstellen voor verduurzaming in het bedrijfsleven en het onderwijs.
De winnaars van de Zuid-Hollandprijs worden op donderdagmiddag 10 november 2011 bekend gemaakt door oud-minister Sybilla Dekker, voorzitter van de jury. Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, Jan Franssen reikt de prijzen uit. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een symposium in het provinciehuis te Den Haag.

Wij zoeken de professional, bewoner of student die ons helpt Zuid-Holland duurzamer te maken!

De provincie roept deelnemers op om te komen met ideeën, ontwerpen, plannen en projecten, die de duurzaamheid in Zuid-Holland versterken.  

Inschrijving gestart

Deelnemers wordt gevraagd zich tot uiterlijk 30 juni 2011 in te schrijven.

Prijzen

  • Professionals of teams van professionals. Prijs: 50.000 euro;
  • Vrijwilligersorganisaties en bewoners. Prijs: 15.000 euro;
  • Studenten of studententeams. Prijs: 10.000 euro.

Uitgewerkte inzendingen moeten uiterlijk 9 september 2011 bij de provincie ontvangen zijn.

In het wedstrijdprogramma van deze prijs staat een toelichting op het thema en de wedstrijdregels. Het wedstrijdprogramma en het inschrijvingsformulier zijn te vinden op: http://www.zuid-holland.nl/zuidhollandprijs.
Deze kunnen ook telefonisch worden opgevraagd bij publieksvoorlichting: 070 441 6622.
Lees meer over dit thema in het dossier: duurzaamheid