Betekenis belangrijke makelaarsbegrippen

Home » Financieel, juridisch en makelaarsadvies » Betekenis belangrijke makelaarsbegrippen
Het staat vaak achter de prijs van een woning: k.k. Wat betekent deze afkorting eigenlijk?

Deze en andere vragen veel gestelde vragen worden hieronder door Abe Dijkstra van Abe Dijkstra Makelaardij beantwoord.

Wat betekenen Kosten Koper (k.k.) en Vrij Op Naam (v.o.n.)?


Kosten Koper (k.k)
Als u een bestaande woning koopt, krijgt u te maken met Kosten Koper (K.K.).

Hierbij gaat het om kosten voor: overschrijving van het kadastraal recht naar de nieuwe eigenaar in het Hypothekenregister van het Kadaster; overdrachtsbelasting; notariskosten voor het passeren van de leveringsakte.
Vrij op naam (v.o.n.)
Bij een nieuwbouwwoning staat meestal achter de koopsom de term V.O.N.

Deze afkorting betekent Vrij op Naam. Dit houdt in dat alle kosten met betrekking tot het verkrijgen van het eigendom van de woning in de koopsom zijn inbegrepen.

Wat is een voorlopig koopcontract?

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is een voorlopig koopcontract niet voorlopig.

De reden dat het zo wordt genoemd, is dat er veelal een ontbindende voorwaarde in op is genomen, bijvoorbeeld met betrekking tot de financiering. Verder is het een gewone geldige overeenkomst waarin alle afspraken tussen partijen zijn vastgelegd.

Wat wordt bedoelt met erfdienst-baarheden?

Erfdienstbaarheden zijn lasten waarmee een erf is belast voor het gebruik van een erf, dat aan iemand anders toebehoort. Bijvoorbeeld het recht van overpad. ►Abe Dijkstra:
"Een voorbeeld van erfdienstbaarheden
is het recht van overpad"


 


Wat is de akte van levering?

Na het betalen van de koopsom van de woning, de bijkomende kosten en zakelijke lasten (onroerendzaakbelasting en waterschapslasten) ondertekent u de akte van levering bij de notaris en bent u eigenaar van de woning.

Deze akte is ook het bewijs van de betaling van de koopsom.


Wat is courtage?

Courtage is de vergoeding of de provisie die de makelaar ontvangt voor zijn diensten, zoals de bemiddeling bij de aan- of verkoop van uw woning.


Wat is een optie? 

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten.
Partijen zijn het dan al wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd.

Bij de verkoop van een nieuwbouwwoning is zo'n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een al bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip "optie" gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces.

Zo'n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning.
Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.

Wat betekent een executieverkoop?

Een executieverkoop is een gedwongen verkoop van een woning.

De reden kan zijn, dat een eigenaar niet meer aan de betalingsverplichtingen voldoet. Indien de eigenaar niet aan betalingsverplichtingen voldoet, kan de geldverstrekker verkoop van het onderpand (het huis) eisen.

De openbare verkoop vindt vaak plaats middels een veiling. De geschatte opbrengst van een woning is de executiewaarde. Deze waarde is over het algemeen wat lager, dan wanneer een woning via de reguliere manier zou worden verkocht.
Lees ook:
Juridische begrippen »
Hypotheekbegrippen »
Lees meer over dit thema in het dossier: huis verkopen