Het nut van de makelaar

Home » Financieel, juridisch en makelaarsadvies » Het nut van de makelaar
Een huis verkopen brengt nogal wat met zich mee. Een groot gedeelte van de werkzaamheden gaat aan de klant voorbij.

Om inzicht in deze werkzaamheden te krijgen, vertelt Eugénie Nierstrasz  van Makelaardij Giethoorn over het nut van de makelaar.


Belangstelling wekken

Een woning verkopen is voor de meeste mensen geen dagelijkse bezigheid en kost bovendien veel tijd. Er komt dan ook nog al wat bij kijken vóór de woning echt "in de verkoop" is.

Het opvragen van kadastrale gegevens, het verzamelen van gegevens bij de gemeente en uit bouwtekeningen, het vaststellen van de vraagprijs, het maken van een
verkoopbrochure, het plaatsen op internet, het opmaken van advertenties en het aanmaken van een dossier. Een bordje "te koop" in de tuin volstaat toch meestal echt niet meer...

Onderhandelen

Is de woning eenmaal te koop gezet dan moeten belangstellenden te woord worden gestaan, brochures verstuurd worden en bezichtigingen geregeld.

Wordt er een bod uitgebracht dan beginnen de onderhandelingen tot koper en verkoper het eens zijn over prijs, datum van overdracht en mogelijk andere voorwaarden.

Voortdurend bewaakt de makelaar de gang van zaken waarbij hij, als verkopend makelaar, in de eerste plaats de belangen
van de verkoper behartigt. 

Ook worden voortdurend de juridische en praktische consequenties van alle handelingen overwogen.Eugénie Nierstrasz:
"Een woning verkopen is voor de meeste mensen geen dagelijkse kost en
vraagt bovendien veel tijd."
 

De overdracht

De woning is mondeling verkocht, de koopakte moet worden opgemaakt en ondertekend door beide partijen. Het origineel gaat naar de notaris, koper en verkoper ontvangen hiervan een afschrift.

Want let op: de drie dagen bedenktijd voor de koper gaan pas in de dag nadat hij een door beide partijen getekend exemplaar van de koopakte heeft ontvangen.
 
Gedurende deze bedenktijd kan de koper zonder reden alsnog afzien van de koop.

Het is dus van groot belang dat zo snel mogelijk mondeling gemaakte afspraken op papier, in de koopakte dus, worden gezet.

Bij het ondertekenen van de leveringsakte bij de notaris vindt de eigenlijke overdracht van het huis aan de koper plaats, symbolisch vorm gegeven door het overhandigen van de sleutel aan hem.

Deeldiensten

Door de komst van het internet is de markt van vraag en aanbod zeer transparant geworden. Iemand die zijn huis wil verkopen, kan er voor kiezen sommige onderdelen van het verkoopproces zelf uit te voeren.
De VBO-makelaar verleent al heel lang zogenaamde deeldiensten, wil je zelf een deel van de werkzaamheden doen dan is dat in overleg mogelijk!

 

 
Lees meer over dit thema in het dossier: makelaars