Minder executieveilingen in 2010

Home » Woonnieuws » Minder executieveilingen in 2010
In 2010 werden 2.086 woningen via een executieveiling verkocht. In 2009 lag dit aantal op 2.256, een daling van 7,5%.

De daling wordt zeer waarschijnlijk veroorzaakt door een actiever beheerbeleid bij banken en het Waarborgfonds Eigen Woningen (uitvoerder NHG). Hierdoor komen er uiteindelijk minder woningen onder de hamer.

In deze gevallen wordt, vóórdat de veiling daadwerkelijk plaatsvindt, met toestemming van de rechtbank, feitelijk "onderhands" verkocht.Huizenveiling
Foto: Jan Sundstedt

Meer gedwongen verkopen met verlies

In de eerste drie kwartalen van 2010 zijn in totaal 985 declaraties ontvangen in verband met een gedwongen verkoop met verlies. Dit is ten opzichte van dezelfde periode in 2009 (545) een toename van 80%.

Deze toename van het aantal gedwongen verkopen laat zich vooral verklaren door een sterke groei van het aantal gedwongen onderhandse verkopen met verlies als gevolg van echtscheiding (45% van het totaal).

"Het aantal echtscheidingen is niet gestegen, maar momenteel leidt een echtscheiding vaker tot een verlies dan in het verleden," stelt Karel Schiffer, algemeen directeur van de Nationale Hypotheek Garantie.
"Achtergrond hiervan is dat de waarde van woningen de afgelopen jaren niet is gestegen. Hierdoor zijn de 'kosten koper' bij een volledige financiering nog niet terugverdiend.

Dat betekent in die gevallen per definitie een verlies. Dit is een blijvend punt van zorg indien en voor zolang een positieve prijsontwikkeling van koopwoningen uitblijft." 

Minder gedwongen verkopen via de veiling

In 2010 heeft ongeveer 70% van de gedwongen verkopen plaatsgevonden door onderhandse verkoop via een makelaar en 30% via de veiling. Dat is een trendbreuk die zich vanaf 2007 heeft ingezet. In dat jaar was het aantal executoriale verkopen via de veiling nog hoger dan het aantal
gedwongen onderhandse verkopen. De positieve trendbreuk is het gevolg van de toename van het aantal onderhandse inspanningen van geldgevers gericht op het bevorderen van gedwongen onderhandse verkoop in plaats van executoriale verkoop via de veiling.

"Het is voor alle bij een onvermijdelijke gedwongen verkoop betrokken partijen van groot belang een zo hoog mogelijke opbrengst van de woning te realiseren teneinde een eventuele restschuld voor de consument zo veel mogelijk te beperken," stelt Karel Schiffer. "Het beleid gericht op onderhandse verkoop in plaats van executoriale verkoop werpt zijn vruchten af."


Bron eerste deel: Woningmarktcijfers
Bron tweede deel: NHG

Lees meer over dit thema in het dossier: cijfers