Grondprijzen per regio

Home » Woonnieuws » Grondprijzen per regio
Grondprijzen in Nederland lopen sterk uiteen. In Amsterdam zijn de grondprijzen bijvoorbeeld ongeveer 200 keer zo hoog als in Oost Groningen.

In de figuur aan de rechterzijde zie je dat de grondprijzen varieren van een kleine 25 euro in het Noordoosten van Nederland tot € 3.600,- in de randstad.

Hoge prijzen in grote steden

Omlijnd zijn de 22 Groot Stedelijke Agglomeraties (GSA) die het CBS heeft gedefinieerd. In deze stedelijke gebieden woont ongeveer 50% van de Nederlandse bevolking.

De GSA’s kennen overduidelijk hogere grondprijzen dan het niet-GSA gebied. Daarnaast zijn grondprijzen in de GSA’s in de Randstad duidelijk hoger dan grondprijzen in de GSA’s in de rest van het land.

Om een gevoel voor de orde van grootte te geven: in de GSA Amsterdam is de gemiddelde grondprijs ruim 700 euro, in Utrecht een kleine 400 euro, in de GSA’s als Arnhem, Tilburg en Leeuwarden rond 200 euro en in Heerlen en Geleen/Sittard 100 euro.

Samenhang grondprijzen en perceelgrootte

Waar grond duur is, zullen percelen kleiner zijn en zal hoogbouw meer lonen. Dit resulteert in een negatieve samenhang tussen grondprijzen en perceelgrootte.

Een stijging van de grondprijs met één procent leidt tot een stijging van de bevolkingsdichtheid met ongeveer twee procent en tot een daling van de perceelgrootte van ruim één procent.

Centrum populair

Mensen zijn duidelijk bereid om meer te betalen om in de buurt van het centrum van een stad te kunnen wonen. 

Daarbovenop is er een duidelijke Randstad-bonus – niet-stedelijk gebied in de Randstad is duurder dan niet-stedelijk gebied daarbuiten – die waarschijnlijk te maken heeft met de nabijheid van veel relatief grote steden en variatie van de aantrekkelijkheid van de verschillende steden in Nederland.

Bron: Centraal Planbureau, 2010

Grondprijzen per regio

Legenda (€)
Legenda grondprijzen per regio
De figuur laat de afgeleide grondprijzen op PC-4 niveau zien (de vier cijfers van de postcode). De gegevens hebben betrekking op de periode 1985–2007. Prijzen zijn uitgedrukt in constante prijzen van 2007.

Conclusies

  • De grondprijzen zijn in de Randstad veel hoger dan in de periferie, in steden hoger dan in het ommeland, en in de binnensteden hoger dan aan de stadsrand.
  • De prijs van grond in het centrum van Amsterdam is 200 keer zo hoog als die op het platteland in Oost-Groningen.
  • Dit prijsverschil is tussen 1985 en 2007 meer dan verdubbeld. Het belang van locatie is dus sterk toegenomen.
  • Mensen willen minder ver reizen voor voorzieningen dan voor hun werk. Dus is het effect van die voorzieningen op grondprijzen veel lokaler dan het effect van de bereikbaarheid van banen.
  • 77% van de grondprijsverschillen laat zich verklaren met een beperkt aantal factoren, zoals bereikbaarheid van banen, overlast, een historisch stadscentrum en voorzieningen als cultuur, winkels, en horeca.
  • Factoren aan de productiekant (bereikbaarheid van banen) en consumptieve voorzieningen verklaren ieder ongeveer 50% van de grondprijsverschillen.
  • Het aanbod van luxe winkels, een historische binnenstad, horeca en cultuur bepalen gezamenlijk 30% van de grondprijsverschillen.
Lees meer over dit thema in het dossier: cijfers