Effect van woningkenmerken op huizenprijzen

Home » Woonnieuws » Effect van woningkenmerken op huizenprijzen
Waarom is het ene huis duurder dan het andere huis? Vraag het aan de makelaar en hij zal zeggen: locatie, locatie, locatie. Maar er zijn meer factoren van belang.

Het CPB onderzocht het verband tussen de prijzen van huizen en bepaalde woningkenmerken.

De tabel aan de rechterzijde geeft de effecten van de kenmerken van de woning op de huizenprijzen weer. De analyse is gebaseerd op transacties over de periode 1985–2007.

Woonoppervlakte belangrijk

De resultaten laten zien dat een woningprijs met 53% stijgt wanneer de oppervlakte van een woning verdubbelt. De afwezigheid van een CV-systeem leidt tot een 14% lagere prijs van de woning. De aanwezigheid van een garage leidt tot een 8% hogere woningprijs, een carport tot 5%, enzovoort.

Jaren dertig woningen aantrekkelijk

Tot slot is gekeken naar het effect van de leeftijd van de woning. Alle effecten zijn ten opzichte van woningen die na 1990 zijn gebouwd.

Met name huizen uit de jaren dertig van de vorige eeuw zijn relatief aantrekkelijk (rekening houdend met de mindere staat van onderhoud die deze huizen kenmerkt, waardoor ze goedkoper zijn dan huizen uit de laatste twee decennia). Huizen die zijn gebouwd in de naoorlogse periode zijn relatief goedkoop.

Effect van woningkenmerken op huizenprijzen

(in logaritmen)

Woningkenmerk Effect
Woonoppervlakte (in m2) 0,53
Geen CV − 0,14
Twee-onder-een-kap − 0,12
Hoekhuis − 0,21
Rijtjeshuis − 0,21
Carport 0,05
Eigen parkeerplaats 0,02
Garage 0,08
Carport en garage 0,10
Dubbele garage 0,09
Gebouwd voor 1906 − 0,11
Gebouwd tussen 1906 en 1930 − 0,16
Gebouwd tussen 1931 en 1944 − 0,12
Gebouwd tussen 1945 en 1959 − 0,17
Gebouwd tussen 1960 en 1970 − 0,17
Gebouwd tussen 1971 en 1980 − 0,13
Gebouwd tussen 1981 en 1990 − 0,08

Het onderzoek

Er is uitsluitend gekeken naar grondgebonden woningen omdat voor appartementen niet op een eenduidige wijze de prijs van een extra vierkante meter grond valt vast te stellen.
 
In totaal heeft er in deze periode meer dan één miljoen transacties plaatsgevonden op basis waarvan de analyse is uitgevoerd. De analyses zijn per provincie afzonderlijk uitgevoerd en vervolgens zijn de gewogen gemiddelde effecten gerapporteerd.

De prijzen zijn reëel gemaakt naar prijzen van 2007 door rekening te houden met de algemene prijsstijging van woningen in de desbetreffende provincie.

Een coëfficiënt van 0,01 geeft aan dat de prijs van de woning met 1% toeneemt als de verklarende variabele met één eenheid verandert.

Op wooppervlakte na zijn alle variabelen dummy’s (0-1 variabelen). In alle regressies zijn bovendien PC-4 specifieke effecten voor de perceeloppervlakte, maanddummy’s voor maand van transactie en jaardummy’s voor jaar van transactie meegenomen. Transacties betreffen uitsluitend grondgebonden woningen voor de periode 1985-2007.

Bron: Centraal Plan Bureau, 2010
Lees meer over dit thema in het dossier: cijfers