Alessandro Mendini over het Groninger Museum

Home » Interieur & lifestyle » Alessandro Mendini over het Groninger Museum
Alessandro Mendini ontwierp begin jaren '90 het inmiddels door miljoenen bezochte Groninger Museum. Over de revitalisatie van het museum in 2010 vertelt hij het volgende.

Alessandro: "Vandaag begint het Groninger Museum dus aan zijn tweede leven. Ik ben erg blij met deze tweede inwijding van het Groninger Museum, vijftien jaar na de oorspronkelijke.

Dit mooie avontuur begon voor ons – dat wil zeggen mijn broer Francesco, het groepje dat aan het project meewerkte en mijzelf – in 1990, toen wijlen Frans Haks, de toenmalige directeur, voorstelde het museum te ontwerpen.

Het bleek niet eenvoudig het project tot een goed einde te brengen en we belandden regelmatig in stevige stedelijke discussies. Frans Haks was de uitvinder van de culturele formule van het museum en aan hem hebben we het genoegen van deze uitzonderlijke ervaring te danken.

Paviljoens

Van meet af aan was het de bedoeling dat het museum uit aparte paviljoens zou bestaan, een aantal ervan samen met gastarchitecten ontworpen: Michele De Lucchi, Philippe Starck, Coop-Himmelb(l)au en Frank Stella. De steun van Team 4 Architecten en al onze Nederlandse vrienden was aanzienlijk. Het project was gebaseerd op het idee van een ‘eiland van cultuur’, een utopisch akropolis als het ware.

Vandaag de dag zijn de kunsten, architectuur, steden en de wereld zelf één grote lappendeken, zo ook het museum. Het is achtergrond van kunstwerken, zijn uiterlijk weerspiegeld in het kanaal, als ware het een luchtspiegeling. Vorm en inhoud van het gebouw mengen beelden, volumes, kleuren, scheppers, tijdperken en methoden.

Nieuwe generatie kunstenaars

In het afgelopen vijftien jaar hebben de activiteiten die het museum heeft ontplooid voorzien in een niet-aflatende stroom van verscheidenheid – met telkens nieuwe benaderingen en kunstenaars.

We zien het vandaag de dag in het werk voor het museum van Maarten Baas, Jaime Hayon en Studio Job. De geraffineerde projecten die vandaag worden ingewijd,
Alessandro Mendini: Interno di un interno
Groninger Museum, Interno di un interno, 1990, Ontwerper: Alessandro Mendini
Fotograaf: Marten de Leeuw, © Groninger Museum
zijn een voortzetting van het idee van een labyrint die bezoekers een andere dimensie binnenvoert – een van de oorspronkelijke achterliggende ideeën van het ontwerp.

Afwisselend

Het was de bedoeling dat de ruimtes binnen zo afwisselend mogelijk zouden zijn, om kunstwerken in actieve – niet in neutrale – architecturale ruimtes te kunnen tonen die verbazing, nieuwsgierigheid en aandacht konden oproepen.

Aan de buitenzijde had elk paviljoen een eigen identiteit in overeenstemming met de culturele onderafdeling: geschiedenis, kunstnijverheid, klassieke kunst en hedendaagse kunst. Het geheel moest een zelfrepresentatie vormen van verschillende architecturen.

Vernieuwingen noodzakelijk

Gelukkig heeft het museum veel meer bezoekers getrokken dan verwacht, maar dit heeft op zijn beurt tot gevolg gehad dat versleten materiaal vervangen moest worden en dat nieuwe functies en technisch apparatuur in het gebouw moesten worden geïntegreerd om het geschikt te houden voor het hedendaagse museumpraktijk.

De verbeteringen en een nieuwe netwerk aan culturele activiteiten die directeur Kees van Twist in gang heeft gezet, waren aanleiding voor het besluit om het architecturale complex te vernieuwen. Ons werd gevraagd het project te leiden.

Dit betekende dat wij, de oorspronkelijke ontwerpers van het museum, ons eigen gebouw hebben bestudeerd, herontworpen en gerestaureerd, net zoals in Japan met eeuwenoude, houten tempels gebeurt. Wij hebben het een nieuw gezicht gegeven

Over Alessandro Mendini

Alweer zo'n 80 jaar geleden werd Alessandro Mendini geboren in Milaan. Na zijn studie aan een Technische Hogeschool werd hij lid van een avant-gardistische ontwerpersgroep. In 1989 startte hij samen met zijn broer Francesco designbureau 'Aterlier Mendini' op.

Alessandro Mendini ontwierp onder meer een aantal beroemde gebruiksartikelen voor het Italiaanse Alessi, zoals deze kurkentrekker.

Alessi Kurkentrekker Allessandro Rood 52526

en nieuwe materialen geïntroduceerd, zoals de grote gezeefdrukte keramische tegels van het Proust façade, die gemaakt zijn door het historische Koninklijke Tichelaar Makkum.

Wij voelen ons bijzonder gevleid door de interesse die de museumleiding heeft getoond voor het oorspronkelijke project, dat in alle esthetische opzichten recht werd gedaan, alsof het een historisch monument betrof.

Wij willen ook graag Mark Wilson en Caspar Martens bedanken. Dit alles leidt ertoe dat museumbezoekers zich in een opmerkelijke positie bevinden: een museum dat zij al heel wat jaren kennen heeft zich vernieuwd op subliminale wijze."

Alessandro Mendini
december 2010
Nieuwe tegel exterieur Mendinipaviljoen Mendinipaviljoen Mendinipaviljoen, overzicht collectie Groninger Museum
Groninger Museum, Nieuwe tegel exterieur Mendinipaviljoen, Ontwerper Alessandro Mendini, © Groninger Museum Groninger Museum, Mendinipaviljoen, Overzicht collectie GM, Fotograaf: Marten de Leeuw, © Groninger Museum Groninger Museum, Mendinipaviljoen, Ontwerper: Alessandro Mendini, Fotograaf: Marten de Leeuw, © Groninger Museum
Lees meer over deze thema's in de dossiers: designersGroninger Museum