Conformiteitseis

Home » Financieel, juridisch en makelaarsadvies » Conformiteitseis
De koper mag verwachten dat een gekochte zaak geschikt is voor normaal gebruik daarvan.

De gekochte auto moet geschikt zijn om er veilig in te kunnen rijden en in de gekochte woning moet je normaal kunnen wonen.

Heeft de verkoper een auto afgeleverd waarin niet veilig gereden kan worden of een huis waarin niet goed gewoond kan worden dan voldoen die geleverde zaken niet aan de conformiteits-eis.

Kan de verkoper die zaken niet alsnog herstellen of aanvullen, zodat ze weer wel aan de overeenkomst beantwoorden, dan heeft de verkoper niet aan zijn leveringsplicht voldaan.

Hij heeft dan niet geleverd wat hij op basis van de overeenkomst had behoren te leveren.
 

Herstellen van het gebrek

De koper kan dan alsnog aflevering van het ontbrekende eisen of anderszins herstel van gebrek. Bij huizenkoop is vervanging van de zaak, het gebrekkige huis, door een goed huis, geen optie. De gebrekkige levering kan bij huizen alleen worden gecompenseerd met geld.

Gebrekkige levering

Zo’n gebrekkige levering zou kunnen zijn, een woning met ernstig door huiszwam, schimmel en houtrot aangetaste dakconstructie. Voor de koper spreekt het voor zich dat de verkoper de kosten van herstel van die dakconstructie voor zijn rekening dient te nemen.

Voorbeeld

Maar pakt dat voor de verkoper altijd wel redelijk uit. Stel die verkoper is een hoog bejaard stel dat zich gedwongen zag naar een bejaardenhuis over te stappen. Het stel had al 50 jaar lief en leed in dat huis gedeeld, nimmer hebben zij lekkage gehad of andere dakproblemen. Het dak was van binnen ook keurig afgetimmerd en afgewerkt en voor enige vorm van houtaantasting was geen enkele aanwijzing.

Dan klinkt het toch hard dat deze brave oude mensen, die zich van geen kwaad bewust waren, duizenden euro’s herstelkosten moeten voldoen. Door tijdsdruk moesten zij het volledig gedateerde huis snel kwijt, daarom namen zij genoegen met een lage opbrengst.

Toch zal een rechter dit stel inderdaad veroordelen tot vergoeding van de kosten van herstel van die dakconstructie.

Verkoper draagt risico nonconformiteit

Als de koper geen verwijt gemaakt kan worden dan dienen de verkopers hun garantie dat zij een “bewoonbaar huis” zouden leveren, waar te maken. Waar geen “schuldigen zijn aan te wijzen” en geen verwijten te maken zijn, draagt de verkoper het risico van de non-conformiteit.
 

'Weg contracteren'

Men kan zo’n garantie/risico natuurlijk “weg contracteren” door uitdrukkelijk niet in te staan voor de bewoonbaarheid maar vind dan maar eens een belangstellende koper. Beter is het om het eigen huis voor verkoop goed bouwkundig te laten inspecteren, want ernstige gebreken zitten vaak verborgen.
 

Mr. E.H. de Vries
 

Meer informatie

Neem contact op met Mr. E.H. de Vries van
Omny de Vries Advocaten via het telefoonnummer 0561-613933 of via de
e-mail: devries@omnydevries.nl
Lees meer over dit thema in het dossier: juridisch