Aspecten rondom het tekenen van een koopovereenkomst

Home » Financieel, juridisch en makelaarsadvies » Aspecten rondom het tekenen van een koopovereenkomst
Zeker wanneer je voor het eerst een woning koopt, komt er nogal wat op je af.

Dit artikel zoomt in op het moment van de officiële koop van een woning en bespreekt de twee belangrijke aspecten bedenktijd en voorbehoud van financiering. Ook wordt er kort ingegaan op voorwaarden voor financiering.
Mr. E.H. de Vries

Mr. E.H. de Vries:
‘Binnen de bedenktijd van drie dagen kan de
koper nog eenzijdig de koop ontbinden.’

Bedenktijd

Als koper heb je na het tekenen van de koopovereenkomst een bepaalde periode om over de koop na te denken. We vroegen mr. E.H. de Vries van Omny De Vries Advocaten om een toelichting.

Mr. E.H. de Vries: ‘Met de wet die de bedenktijd voor de koper van een woning in het leven riep, kan de koper die te onbezonnen tot koop overging snel en
eenvoudig van de koop af. Binnen de bedenktijd van drie dagen kan de koper nog eenzijdig de koop ontbinden. De bedenktijd gaat in als de koper de schriftelijke koopovereenkomst heeft ontvangen. Na ontbinding is de koper overal vanaf; er hoeft geen boete of schadevergoeding betaald te worden.

De verkoper van het huis kan overigens geen gebruik maken van de bedenktijd. Voor de verkoper is het zaak zo snel mogelijk de koper in het bezit te stellen van een door beiden getekend koopcontract, zodat de driedagentermijn gaat lopen.’
Lees ook: Mondelinge totstandkoming koopovereenkomst »

Voorbehoud van financiering

Een woning kopen doe je niet zomaar en wanneer je de koopovereenkomst ondertekend hebt, ben je zeker dat je de woning wilt kopen. Maar wat nu als de financiering tegenvalt? Helaas kan het gebeuren dat een koper onverwachts geen hypotheek kan krijgen. Om te verhoeden dat er ongewenste situaties ontstaan, kan een koper een voorbehoud van financiering in de koopovereenkomst opnemen.

Jan Gerrit Hof van de Friesland Bank: ‘Als je een woning koopt, kun je dit doen onder voorbehoud van financiering. Dit houdt in dat de koper een bepaalde afgesproken termijn, meestal drie à vier weken, in de gelegenheid wordt gesteld de financiering te regelen.

Lukt het niet de financiering op tijd rond te krijgen, dan kan de koper het koopcontract ontbinden middels een beroep op het voorbehoud van financiering. Om een beroep op deze clausule te kunnen doen, is het wel vereist dat er tenminste twee afwijzingen van geldverstrekkers zijn!’

Dit is zeker iets om rekening mee te houden. Als de termijn namelijk verstreken is en je wilt alsnog het koopcontract ontbinden, dan kan de verkoper een boete van 10% van de aankoopsom eisen.

Hypotheek

Belangrijke factoren bij de bepaling of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een bepaalde hypotheek zijn natuurlijk het inkomen en de getaxeerde waarde van het huis dat je wilt gaan kopen. Maar wat is nog meer van belang?

Jan Gerrit Hof: ‘Ten eerste het soort arbeidscontract dat je hebt. Zeker voor starters is het in deze tijd lastig om een hypotheek te krijgen, omdat ze vaak geen vaste baan hebben. Een werkgevers- verklaring in combinatie met een recent loonstrookje geeft de bank meer duidelijkheid.

Daarnaast is het toekomstperspectief van belang. Je opleiding en beroep geven een indicatie van de toekomstige situatie. Ten slotte maakt het verschil of je als zelfstandige of als werknemer je geld verdient, hoeveel eigen middelen je in kunt brengen en of je al dan niet geregistreerd staat bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Vergeet ook niet te vragen naar de mogelijkheid van Nationale Hypotheekgarantie of koopsubsidie.’

Meer informatie?

Omny de Vries Advocaten Voor juridische vragen naar aanleiding van dit artikel kun je je wenden tot Omny De Vries Advocaten te Wolvega, via het telefoonnummer 0561 - 613933 of via devries@omnydevries.nl
Friesland Bank Jan Gerrit Hof (en zijn collega Monique Alssema) van de Friesland Bank, kun je voor financiële vragen bereiken via het telefoonnummer 058 - 2995599 of via j.hof@frieslandbank.nl
Lees meer over deze thema's in de dossiers: juridischhuis verkopen