Bijleenregeling

De hypotheekrenteaftrek: bijna dagelijks in het nieuws, zeer omstreden in de politiek en inmiddels verheven tot het H-woord. Er is veel om te doen, maar voorlopig kunnen we er gelukkig nog gewoon gebruik van maken. Maar wist je dat de hypotheekrenteaftrek al fors beperkt is door de bijleenregeling?

De hypotheekrenteaftrek was onbeperkt aftrekbaar, maar enkele jaren geleden zijn er grenzen gesteld middels onder meer de bijleenregeling.

Deze in 2004 ingevoerde maatregel kan verstrekkende gevolgen hebben wanneer je een nieuwe woning koopt.

In dit artikel gaan we dieper in op de materie en bespreken met Jan Gerrit Hof van de
Friesland Bank de belangrijkste aandachtspunten.

Wat houdt de bijleenregeling in?
'De bijleenregeling beperkt de hypotheekrenteaftrek voor mensen die hun huis verkopen en de overwaarde niet investeren in een nieuwe woning.

Het was financieel aantrekkelijk om de overwaarde te gebruiken voor de financiering van bijvoorbeeld een auto en dan een hogere hypotheek af te sluiten voor de nieuwe woning, omdat de rente van een reguliere lening veel hoger is dan de rente van een hypotheek.

Hiervoor was de hypotheekrenteaftrek echter niet ingesteld en sinds de invoering van de bijleenregeling is het financiële voordeel dan ook beperkt.'
Kunt u een voorbeeld geven?
'Stel, je verkoopt een woning voor
€ 255.000,-. Op deze woning rustte nog een hypotheek van € 150.000,- en de bijkomende kosten (zoals makelaarskosten) bedroegen
€ 5.000,-. De netto overwaarde is in dit geval € 100.000,-."Zeker wanneer je gaat samenwonen
of wanneer je gaat scheiden, kan
het duizenden euro's schelen wanneer
je goed voorgelicht bent."

Vervolgens koop je een nieuwe woning van
€ 325.000,-. Om de nieuwe woning te kunnen financieren, moet er € 225.000,- worden bijgeleend.

Alléén voor deze laatste € 225.000,- geldt hypotheekrenteaftrek. Ook wanneer er
€ 25.000,- in een auto of andere consumptiegoederen, zoals inrichting van de woning, wordt geïnvesteerd en de nieuwe hypotheek € 250.000, bedraagt, geldt de hypotheekrenteaftrek dus alleen voor de € 225.000,-.'
Hoe zit het als je niet een duurdere woning, maar een goedkopere woning koopt?
'In dat geval mag je maximaal de hoogte van de oude lening aftrekbaar stellen, met als bovengrens de koopsom + bijkomende kosten ter verkrijging van de nieuwe woning.'

Wanneer moeten we nog meer rekening houden met de bijleenregeling?
'Er zijn verschillende situaties waarin de regeling vérstrekkende gevolgen kan hebben. Zeker wanneer je gaat samenwonen of wanneer je gaat scheiden, kan het duizenden
euro's schelen wanneer je goed voorgelicht bent. En als je na de verkoop van je huis gaat huren, blijft de bijleenregeling de eerste vijf jaar van kracht.' 

Meer informatie?
Voor meer informatie over de bijleenregeling kun je terecht bij je bank.

De in dit artikel geraadpleegde deskundige, Jan Gerrit Hof (en zijn collega Monique Alssema) van de Friesland Bank, kun je bereiken via het telefoonnummer 0516 – 453541 of via j.hof@frieslandbank.nl
Lees meer over dit thema in het dossier: financieel