Banksparen

Sinds 1 januari 2008 is het door een nieuwe wet mogelijk om fiscaal gunstig te sparen bij een bank voor de aflossing van een hypotheek.

Een mooie regeling die niet alleen direct financieel voordeel op kan leveren, maar ook voor concurrentie in de markt zal zorgen.

Volgens de Consumentenbond kan het banksparen duizenden euro’s opleveren in vergelijking met lijfrenteverzekeringen. Tijd dus voor meer informatie over deze interessante mogelijkheid!

We vroegen Jan Gerrit Hof, accountmanager Particulier Advies bij Bank Bercoop, om meer informatie.

Kunt u kort uitleggen wat de regeling inhoudt?
'Met banksparen heb je naast je hypotheek een spaarrekening waarmee je een vermogen opbouwt waarmee je op een afgesproken moment je hypotheek (gedeeltelijk) aflost'

Waarom is dit zo gunstig?
'Je hebt gedurende de looptijd maximale hypotheekrenteaftrek doordat je de hypotheek pas aan het einde van de looptijd afbetaalt. Daarnaast kan er belastingvrij vermogen worden opgebouwd ten behoeve van de toekomstige aflossing'.

Waarom is deze regeling in het leven geroepen?
'In de markt was er een roep om

transparantie en duidelijkheid. Mede door de woekerpolisaffaire en dubieuze spaarconstructies was het vertrouwen in verzekeringsmaatschappijen en banken gedaald.

 


Jan Gerrit Hof:
"De consument wil inzicht
in de eigen financien"

Daarnaast wilde de overheid de marktwerking bevorderen. Door de wet is fiscaal aantrekkelijk sparen bij banken mogelijk gemaakt.

Voordat de regeling in werking trad, was het alleen mogelijk om via lijfrentepolissen of kapitaalverzekeringen fiscaal gunstig te sparen voor de aflossing van de hypotheek. Doordat er nu meer aanbieders zijn, wordt de concurrentie vergroot, wat natuurlijk positief is voor de consument.'

Wat zijn de belangrijkste voordelen?
'Voor het banksparen worden geen kosten in rekening gebracht, over de inleg ontvang je exact dezelfde rente als je over de hypotheek betaalt en je bent als je een overlijdens-risicoverzekering neemt vrij in de keuze bij welke aanbieder je dat doet.'
Aan welke voorwaarden is het banksparen gebonden?
'Ten eerste moet je natuurlijk een eigen woning hebben. Een belangrijke voorwaarde is daarnaast dat het opgebouwde bedrag alleen ter aflossing van de hypotheek kan worden gebruikt. Er wordt minimaal 15 jaar ingelegd, het maximum is 30 jaar.

Daarnaast dien je er rekening mee te houden dat er aan de hoogte van de inleg voorwaarden zijn verbonden. Er geldt een maximaal belastingvrij te sparen bedrag van € 145.000,= per persoon'

Waar moet ik rekening mee houden?
'Het kan verstandig zijn om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, soms is dit zelfs verplicht. Dit hangt af van de hoogte van de financiering en de
waarde van de woning.

Daarnaast is het belangrijk dat je nadenkt over de periode waarover je de rente vastzet. Hoe korter deze periode, hoe groter de onzekerheid over de maandlasten.'

Meer informatie?
Voor meer informatie over banksparen kun je terecht bij je bank.

De in dit artikel geraadpleegde deskundige, Jan Gerrit Hof van de Friesland Bank en zijn collega Monique Alssema, kun je bereiken via het telefoonnummer 0516 – 453550 of per e-mail j.hof@frieslandbank.nl
Lees meer over dit thema in het dossier: financieel