Hout als energiebron van de toekomst

Home » Interieur & lifestyle » Hout als energiebron van de toekomst
De voorraden fossiele brandstoffen zijn beperkt. Dat geldt niet voor hout. Met een verantwoord kapbeleid is hout een onuitputtelijke energiebron.

Stoken volgens de regels en uitsluitend met schoon hout, zorgt voor een optimale verbranding met minimale uitstoot van fijnstof en CO2.

Rendement

Een goede houtkachel heeft een rendement van meer dan 70%, wat een flinke besparing op de energierekening kan opleveren.

Vóór de ontdekking van de fossiele brandstoffen was hout stoken van levensbelang voor de mensheid. Door de ontdekking van fossiele brandstoffen verloor stoken op hout zijn functionaliteit en werd er slechts nog voor de sfeer hout gestookt.

Inmiddels kent het gebruik van fossiele energie de nodige nadelen, met name als het om het milieu gaat. Bovendien zijn de voorraden aan fossiele brandstoffen (gas, olie, kolen) beperkt en putten deze snel uit.

Hout
Hoogste tijd voor goede alternatieven dus, hout bijvoorbeeld.

Geen extra CO2 uitstoot bij hout

De CO2 die vrijkomt bij fossiele brandstoffen vormt een enorme bedreiging voor het milieu. Hernieuwde energie waarbij geen extra CO2 in de atmosfeer vrijkomt is dan ook van levensbelang.

Bij de verbranding van schoon en droog hout komt er niet meer CO2 vrij dan wanneer het hout op natuurlijke wijze zou vergaan.

Uitstoot fijnstof verwaarloosbaar

In de stadsregio Arnhem/Nijmegen is onderzoek verricht naar de luchtkwaliteit. Uit het hieruit voortvloeiende Eolus rapport blijkt dat de uitstoot van fijnstof bij het verbranden van hout verwaarloosbaar is ten opzichte van andere bronnen zoals bijvoorbeeld het verkeer. Voorwaarden zijn wel dat er gestookt wordt met schoon hout en een geschikt toestel.

Opvallende score hout bij opwekking hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie is energie waar men onbeperkt over kan beschikken, zoals bijvoorbeeld windenergie. Het CBS heeft onderzoek gedaan naar de opwekking van hernieuwde energie.

Opmerkelijk is dat de opwekking van warmte door houtkachels in huishoudens veel groter is dan gedacht! Meer dan 7000 TJ fossiele energie wordt er bespaard,
Houtkachel

dat is meer dan 224.000.000 M3 Nederlands aardgas! Dit is vergelijkbaar met het energieverbruik van meer dan 100.000 huishoudens.
 

De energiebron van het verleden ideaal voor de toekomst

Hout stoken komt meer en meer in beeld. De ontwikkelingen op het gebied van houtkachels hebben daar zeker toe bijgedragen.

Een goede houtkachel is niet alleen een sfeervolle bron van warmte, maar heeft ook een hoog rendement en een zeer schone verbranding. De energiebron van het verleden lijkt ideaal voor de toekomst!

Meer informatie

Denkt u erover om binnenkort een haard of kachel aan te schaffen? Stuur dan een email naar secretariaat@cwonen.nl De vereniging zorgt er dan voor dat de leden van de Verenging Comfortabel Wonen u gratis en vrijblijvend informeren over hetgeen er op dit moment in de handel is. Meer informatie vindt u ook op de site van de Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche www.haardenenkachels.nl.
Lees meer over deze thema's in de dossiers: duurzaamheidverwarmen