Geen alimentatie door duur huis?

Home » Financieel, juridisch en makelaarsadvies » Geen alimentatie door duur huis?
Kan een vermogende vader zijn alimentatieplicht jegens zijn kinderen ontlopen door heel zijn vermogen in zijn riante woning te investeren?

Het leek erop, toen het Gerechtshof te Leeuwarden de toch al niet hoge alimentatieplicht van de man van € 100,- per maand per kind terugbracht naar € 14,- per maand per kind.

Geen geld meer voor alimentatie

De man had deze verlaging verzocht omdat hij na aankoop van een riante woning voor een kleine vier ton, een verbouwing van € 129.000,- en de aankoop van extra land voor € 11.500,- geen geld meer over had voor kinderalimentatie.

De man had heel zijn vermogen in het onroerend goed geïnvesteerd en na die aankopen had hij geen vermogen meer maar wel schulden. Zijn totale rentelasten van zo’n € 1.100,- per maand
verminderde zijn ruimte om alimentatie te betalen aanzienlijk. Het hof verlaagde daarom zijn alimentatieplicht tot een schamele 14 euro per kind.

De vrouw en moeder van de kinderen die de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen voor haar rekening diende te nemen, op die € 14,- per kind na, pikte dit niet en legde de zaak voor aan de Hoge Raad. De Hoge Raad maakte korte metten met het oordeel van het Leeuwarder Hof.

De Hoge Raad kwam tot een oordeel dat u vermoedelijk niet zal verrassen: Het gaat bij het bepalen van de hoogte van de alimentatie niet alleen om de middelen waarover de onderhoudsplichtige beschikt, maar ook over die waarover hij redelijkerwijze had kunnen beschikken.


Verplichting jegens kinderen

De man had zijn vermogen, juist gelet op de verplichtingen jegens zijn kinderen,
niet onrendabel mogen maken door het te investeren in een te dure woning. De riante woning kon hier dus niet dienen als veilige burcht waarin de man zich altijd beschemd zal weten tegen alimentatieclaims.

Opmerkelijk dat onze hoogste rechter er aan te pas moest komen om deze vader op zijn verantwoordlijkheden te wijzen.


Mr. E.H. de Vries

Mr. E.H. de Vries van
Omny de Vries Advocaten:

"De riante woning kon hier dus niet dienen als veilige burcht waarin de man zich altijd beschemd zal weten tegen alimentatieclaims."
Lees meer over dit thema in het dossier: juridisch