Kluswoning populair onder starters

Home » Woonnieuws » Kluswoning populair onder starters
Onder woningzoekenden tot 35 jaar is een kluswoning in één jaar tijd flink populairder geworden.
 
In 2009 zag 23% van de jonge woningzoekenden een kluswoning als serieus alternatief voor een ‘gewone’ woning, anno 2010 geldt dit voor 3 op de 10 jonge woningzoekenden (30%).

Onder de subgroep starters is er nog meer animo voor een kluswoning: voor een derde (33%) van starters is een kluswoning een serieuze optie. In 2009 liep ‘slechts’ een kwart (26%) van de starters warm voor een dergelijke woning.

Prijs doorslaggevend

Mogelijke verklaring voor deze toenemende populariteit is dat, ondanks de dalende woningprijzen (die met name hebben
plaatsgevonden in het midden en hogere segment), de meeste koopwoningen nog steeds (ruim) buiten het ‘financiële’ bereik van starters en jonge doorstromers blijven.

Daarnaast zijn de subsidiepotjes van de overheid ter bevordering van de doorstroming van kopers en starters ook zo goed als leeg.

Kluswoningen blijken dus door hun lage prijzen (zo biedt bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam kluswoningen aan vanaf circa €40.000) in crisistijd dus onder bepaalde groepen een aantrekkelijk alternatief voor de relatief duurdere ‘gewone’ koopwoningen.

Kluswoningen

Kluswoningen worden veilig opgeleverd, d.w.z. gasleiding afgeperst, controle

Kluswoning als alternatief voor een normale woning?

Woningzoekenden...
tot 35 jaar tussen de 35 en 55 jaar vanaf 55 jaar
30% 15% 3%

van hang- en sluitwerk en controle van elektra. De koper heeft bij een kluswoning de mogelijkheid om de overige werkzaamheden, de indeling en de inrichting van de woning geheel naar eigen inzicht uit te voeren.

Kluswoningen zijn daarom extra aantrekkelijk geprijsd. De kopers van een kluswoning verplichten zich tot het volledig opknappen en zelf bewonen van de woning.

Bron: UPS, 2 augustus 2010
Lees meer over dit thema in het dossier: trends