Energiezuinigheid woningen, per provincie

Home » Woonnieuws » Energiezuinigheid woningen, per provincie
De verdeling van de gelabelde woningen over de energieklassen A tot en met G laat weinig veranderingen zien t.o.v. vorig jaar.

Eind 2009 viel het grootste deel, 57 procent, in energieklasse C of D en had 11 procent een A- of B-label.

Bij woningen met een A-label zijn de meeste energiebesparende maatregelen al genomen.


Friesland minst energiezuinig

Eind 2009 lag het aandeel woningen met een label in klasse E, F of G het hoogst in Friesland, met 44 procent. In Flevoland was dit aandeel met 12 procent het kleinst.

Dit verschil is vooral te verklaren doordat in Flevoland meer woningen staan van recente bouwjaren. Omdat deze aan strengere bouwnormen moeten voldoen dan oudere woningen, vallen ze meestal in energieklasse A of B.
 Aantal woningen met energielabel E, F of G
Woningen met energielabel E, F of G, per provincie

Bron: CBS, 10 mei 2010
Lees meer over deze thema's in de dossiers: cijfersenergielabel