Energielabel per provincie

Home » Woonnieuws » Energielabel per provincie

2010

Bijna 16 procent van de in 2010 verkochte woningen heeft energielabel
Van de in 2010 verkochte woningen, ouder dan tien jaar, had 15,5 procent een energielabel.


Dit zijn ruim 16 duizend woningen. Meer dan de helft van de in 2010 verkochte woningen valt in energieklasse C of D, ruim 40 procent valt in klassen E tot en met G, de minst energiezuinige woningen. Bijna 7 procent valt in klasse A of B, de meest energiezuinige woningen.

Verplicht

Sinds 1 januari 2008 verplicht de overheid gebouweigenaren om aan nieuwe huurders en kopers een energielabel  te overhandigen. De verplichting geldt niet voor monumenten en woningen jonger dan tien jaar. In principe zou elke verkochte woning die ouder is dan tien jaar een energielabel moeten hebben.

Met een percentage van 16 gaat het dus niet hard met de toekenning van energielabels.

Kwart van alle woningen heeft energielabel

Tot 31 december 2010 is aan bijna 1,8 miljoen woningen een energielabel toegekend. Dit is een kwart van de woningvoorraad.

Bron: CBS, Maatwerk, 23 mei 2011
Bijna 200 duizend woningen hebben in 2010 een energielabel gekregen.  Meer dan de helft van alle woningen met een energielabel valt in klasse C of D. Bijna een derde valt in de klassen E tot en met G, ruim een tiende in klasse A of B.

In Zuid-Holland zijn sinds de start van de verplichting de meeste labels uitgegeven: bijna 400 duizend, in Flevoland het laagste aantal: ruim 40 duizend. In beide provincies is dit iets meer dan een kwart van de woningvoorraad.

Samengevat

  • 15,5 Procent van de woningen heeft een energielabel.
  • Slechts 7 procent valt in de klassen A of B.
  • Energielabel verplicht per 1 januari 2008 m.u.v. monumenten en jonge woningen.
  • Kwart van de woningen heeft energielabel.
 
Energielabel per provincie
Percentage woningvoorraad met energielabel

2009

Eind 2009 had bijna een kwart van de Nederlandse woningen een energielabel. Halverwege 2009 was dit nog 13 procent.

Het energielabel geeft inzicht in het standaard energieverbruik van een woning en mogelijke energiebesparende maatregelen.


Inhaalslag in Zeeland

Vooral in Zeeland nam het aandeel gelabelde woningen fors toe. In de tweede helft van 2009 is in Zeeland een inhaalslag gemaakt met het toekennen van energielabels.
Eind 2009 was ruim een kwart van de Zeeuwse woningen gelabeld, tegen 3 procent halverwege 2009.

Vooral huurwoningen gelabeld

De huursector is goed voor ruim 95 procent van deze groei. Doordat veel woningcorporaties al hun woningen van een energielabel hebben voorzien, had eind 2009 drie kwart van de huurwoningen in Zeeland een energielabel.


Groningen meeste gelabelde woningen

Het aandeel woningen met een energielabel verschilt flink tussen de provincies. Eind 2009 was Groningen nog steeds koploper met 30 procent.

Utrecht en Noord-Holland waren hekkensluiters: van de woningen in deze provincies was 18 procent voorzien van een energielabel.
Percentage woningen met een energielabel, per provincie

Bron: CBS, 10 mei 2010
Lees meer over deze thema's in de dossiers: cijfersenergielabel