Voorwaarden taxatierapport NHG

Home » Financieel, juridisch en makelaarsadvies » Voorwaarden taxatierapport NHG
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) conformeert zich aan de door brancheverenigingen van makelaars/taxateurs (NVM; VBO; VastgoedPRO) opgestelde normen voor taxateurs en taxatierapporten.

Dit betekent dat de thans tot 1 juli 2010 erkende validatie-instituten, die de taxatierapporten namens NHG controleren, per 1 mei 2010 de normen van de brancheverenigingen dienen te volgen. Er bestaat geen bezwaar tegen deze normen al eerder toe te passen.


Waarom zelfregulering

NHG pleit al jaren bij de brancheverenigingen van taxateurs voor het door middel van zelfregulering realiseren van een branchebreed gedragen infrastructuur gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van taxatierapporten.

Een en ander mede gericht op het terugdringen van hypotheekfraude aan
de hand van taxatierapporten met een te hoge waardebepaling.

“Het is voor alle bij de koopwoning- en hypotheekmarkt betrokken partijen van groot belang dat de taxatiebranche erin is geslaagd te komen tot branchebreed gedragen normen voor taxateurs en taxatierapporten alsmede de controle erop”, stelt Karel Schiffer, algemeen directeur van de Nationale Hypotheek Garantie.

“Zekerheid over de juistheid van de waardebepaling van het onderpand is immers van doorslaggevend belang voor de financieringsrisico’s van zowel kopers als geldgevers. Voorts wordt met deze stelselwijziging voorkomen dat aan de hand van te hoge taxaties hypotheekfraude kan plaatsvinden.”

Bron: Nationale Hypotheekgarantie, 12 april 2010

Waar moet een taxateur aan voldoen?

Een taxateur moet aan verschillende criteria voldoen om NHG-taxaties te mogen uitvoeren.

  • Deskundig. De taxateur is ingeschreven in het register van VastgoedCert, kamer Wonen/MKB of SCVM, kamer Wonen
  • Betrouwbaar. De taxateur is lid van NVM, VastgoedPRO, VBO Makelaar of NVR
  • Onafhankelijk. De taxateur die het taxatierapport opmaakt, mag noch direct, noch indirect betrokken zijn bij de koop, verkoop, bemiddeling of financiering met geldnemer/koper, verkoper, bemiddelaar of geldgever.
  • Plaatselijk bekend. De taxateur dient aannemelijk te maken dat hij beschikt over kennis van het gebied waar het object is gelegen. Het te taxeren onderpand ligt binnen 20 kilometer van de vestigingslocatie (postcode vestigingsadres) van de taxateur

Download
Uitgebreide beschrijving van de voorwaarden »

Onderdelen taxatierapport

In het taxatierapport zijn onder meer volgende beschrijvingen en onderdelen te vinden.
  • Opdracht. Datum, naam en adres opdrachtgever, gegevens taxateur
  • Object. Gegevens te taxeren object.
  • Doel taxatie. Bijvoorbeeld hypotheekaanvraag, opstalverzekering, aanvraag NHG, fiscale opgaaf
  • Waardering. De getaxeerde waarde van het object
  • Bijzonderheden. Bijvoorbeeld bijzondere lasten of beperkingen, onderhouds- of bouwkundige staat
  • Geraadpleegde informatie. Bijvoorbeeld eigendomsbewijs, kadestraal plan
  • Kadestrale omschrijving object. Bijvoorbeeld erfpacht, vruchtgebruik, lidmaatschapsrecht coöperatieve vereniging
  • Omschrijving object. Bouwaard, bouwjaar, renovaties, indeling, woonoppervlakte, inhoud
  • Omgeving. Wijk, stand, belendingen
  • Onderhoudstoestand. Binnen, buiten, bouwkundige constructie
  • Verontreiniging. Bijvoorbeeld geraadpleegde bronnen, ondergrondse tanks, asbesthoudend materiaal
  • Bewoning. Eigen bewoning, bewoning door derden, oplevering.
  • Onderbouwing waardeoordeel. Bijvoorbeeld courantheid object
  • Publiekrechtelijke aspecten. Bijvoorbeeld geraadpleegde informatie, bijzonderheden (bijvoorbeeld monument)
  • Nieuwbouw, verbouwing, verbetering. Werkzaamheden, bedrag
Lees meer over dit thema in het dossier: makelaars