Steeds meer mensen wonen in een koopwoning

Home » Woonnieuws » Steeds meer mensen wonen in een koopwoning
Sinds 1986 is het eigenwoningbezit gegroeid met bijna een procent per jaar.
 
De figuur hiernaast laat verder zien dat de gewijzigde huur-koop verhoudingen niet enkel het gevolg zijn van een uitbreiding van de koopvoorraad.

Het aantal huurwoningen neemt vanaf 1990 ook af. Daarbij speelt naast de eerder genoemde sloop van woningen ook de verkoop van huurwoningen een belangrijke rol.

Grafiek verhouding koopwoningen-huurwoningen
Ontwikkeling woningvoorraad naar huur en koop, 1986-2009
(linkeras, absoluut en rechteras, percentage)
Bron: CBS
Lees meer over dit thema in het dossier: trends