WOZ-waarde

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) regelt dat gemeenten ieder jaar de waarde van onroerende goederen taxeren.

Deze WOZ-waarde wordt gebruikt door verschillende overheden bij de heffing van belastingen.

Bepaling WOZ-waarde

De waarde op wordt bepaald aan de hand van een taxatie. Bij de taxatie wordt vastgesteld wat de vrije verkoopwaarde van de woning is.

Bij de WOZ-waardering wordt geen rekening gehouden met huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten, zoals erfpacht.

Niet elke woning in Nederland wordt apart door een taxateur bezocht. Verspreid door de gemeente worden woningen bezocht die representatief zijn voor een bepaalde categorie woningen, die rond de waardepeildatum bij een verkoop betrokken zijn geweest of die in een
steekproef zijn geselecteerd. Door vergelijking worden de overige woningen gewaardeerd.

WOZ-beschikking een jaar geldig 

Je krijgt jaarlijks een WOZ-beschikking thuisgestuurd. Op deze WOZ-beschikking staat de WOZ-waarde die door de gemeente door middel van taxatie is vastgesteld. 

De WOZ-beschikking is sinds 1 januari 2008 één jaar geldig. Voor 1 januari 2008 was een beschikking twee jaar geldig. Dankzij de jaarlijkse vaststelling is de WOZ-waarde actueler.

Financiële gevolgen WOZ-waarde

De WOZ-waarde komt in meerdere belastingaanslagen terug en werkt door in andere heffingen.

Zo wordt de WOZ-waarde gebruikt bij vaststelling van het eigenwoningforfait van de inkomstenbelasting, de heffing voor energiebelasting en de belasting op leidingwater.

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de volgende belastingen:

  • door de gemeente voor de onroerendezaakbelasting (OZB)
  • door de Belastingdienst voor de inkomstenbelasting
  • door de waterschappen bij de 'waterschapsomslag gebouwd'

Ook de OZB, de heffing 'omslag gebouwd' en de heffingen rioolrecht zijn afgeleid van de WOZ-waarde. Zelfs bij de schenk- en erfbelasting wordt de WOZ-waarde gebruikt. Eigenaren van woningen met een WOZ-waarde boven het miljoen krijgen een beduidend hogere aanslag eigenwoningforfait.

Kortom, een foutief ingeschatte WOZ-waarde kan verstrekkende gevolgen hebben en het is dan ook zeker de moeite waard om de waarde niet zo maar voor waar aan te nemen.

Bronnen: Postbus 51, VBO Makelaar

Lees meer over deze thema's in de dossiers: financieeljuridisch