Executieverkoop stijgt met 15 procent

Home » Woonnieuws » Executieverkoop stijgt met 15 procent
In 2009 zullen door banken ongeveer 2.200 woningen via een executoriale veiling worden verkocht. Dit is een stijging van 15% ten opzichte van 2008.

De verwachte explosieve stijging, als gevolg van de kredietcrisis, blijft vooralsnog uit. Woningmarktcijfers.nl heeft de ontwikkelingen van de eerste 4 maanden van 2009 aan de hand van cijfers van het Kadaster nader onderzocht.

Halve ton verlies op veiling

De geïndexeerde woningwaarde op de veilingdatum bedraagt 178.700 euro, op de veiling brachten deze woningen gemiddeld 123.700 euro op. Een verlies van 55.000 euro per woning (2008: 39.000 euro). Voor 2009 wordt de totale vermogensschade geraamd op ruim 100 miljoen euro.

Het zijn voornamelijk appartementen (40%) en tussenwoningen (30%) die onder de hamer komen. In Drenthe en Overijssel vinden verhoudingsgewijs de meeste veilingen plaats, in Utrecht en Noord Brabant de minste.

Helft panden met forse winst doorverkocht

Van alle geveilde woningen werden 325 panden (50%) binnen 8 maanden doorverkocht. De gemiddelde transactieprijs bedraagt nu 154.000 euro, een meeropbrengst van 30.300 euro per woning ten opzichte van de veilingprijs, oftewel ruim 33 miljoen in totaal op jaarbasis.

Het is niet bekend hoeveel woningen door de bank zijn ingekocht en welk deel is opgekocht door handelaren. Het kopen op een veiling blijft, ondanks hogere aankoopkosten, nog steeds winstgevend.

Banken bieden mee

Banken die tijdens een veiling niet actief meebieden laten miljoenen liggen. Wel is bekend dat banken en de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (uitvoerder van de Nationale Hypotheekgarantie) een actiever beleid voeren ten aanzien van het beheer van achterstallige leningen en verkoop vóór de veiling met toestemming van de rechter.
Op de veiling zelf probeert men de schade te beperken door actief mee te bieden. Ondanks dat rekent het Waarborgfonds voor 2010 op een verdubbeling van verliesdeclaraties en wordt per 1 januari de borgtochtprovisie verhoogd van 0,45% naar 0,55%. 


Kopen op veiling risicovol

Het veilingsysteem is nog steeds weinig toegankelijk voor de particuliere huizenkoper en extra risicovol.

Op een veiling moet onvoorwaardelijk worden gekocht, zonder bedenktijd en voorbehoud voor financiering. In veel gevallen kan de woning vooraf niet bezichtigd worden en de ontruimingsprocedure is voor de particulier evenmin een gemakkelijke klus.

Wellicht kan het nieuwe systeem van provinciale veilingen op een vaste dag in de maand voor verbetering zorgen.

Bron: Woningmarktcijfers, 24 november 2009
Lees meer over dit thema in het dossier: trends