Hofjes en besloten appartementscomplexen populair

Home » Woonnieuws » Hofjes en besloten appartementscomplexen populair
De afgelopen tien jaar is het aantal privaat beheerde woondomeinen, waarbij bewoners eigenaar zijn van een gemeenschappelijke openbare ruimte en die samen beheren, flink toegenomen.

De snelle opkomst van dit type woongemeenschappen leidt tot nieuwe vragen en uitdagingen. Dit was voor de Erasmus Universiteit Rotterdam en adviesbureau Berenschot aanleiding om onderzoek te doen naar dit fenomeen. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het boek 'Privaat beheerde woondomeinen. Een wereld op zich?'

In het boek worden privaat beheerde woondomeinen (PBW's) vanuit verschillende perspectieven belicht. Zo wordt er gekeken naar de rol van burgers, gemeenten en ontwikkelaars. Ook de voordelen en de nadelen van PBW's komen aan bod. Tevens komt de vraag aan de
orde of de toename van PBW's een beloftevol of afschrikwekkend toekomstbeeld is.

Met andere woorden: neemt het aantal PBW's toe omdat ze bijdragen aan een prettige leefomgeving of omdat de groei het gevolg is van een behoefte aan 'ommuurd wonen' die voortvloeit uit een toenemend gevoel van onveiligheid?

Nederland kent op dit moment zo'n 130 privaat beheerde woondomeinen in de vorm van hofjes, kastelen, landgoederen en besloten appartementscomplexen in de binnenstad. De meeste PBW's hebben een omvang van circa vijftig woningen, met enkele uitschieters naar tweehonderd.

Bij PBW's is de gemeente niet verantwoordelijk voor de inrichting en beheer van straten, pleinen, parkeerterreinen en plantsoenen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de bewoners,
een particuliere beheerder of de ontwikkelaar/belegger.

Deze ontwikkeling leidt tot nieuwe vragen. Bijvoorbeeld: Hoe organiseer je het beheer? Hoe regel je de betaling? Hoe waarborg je de (toekomstige) kwaliteit? Wat is in juridische zin mogelijk? Tegelijkertijd biedt dit type woongemeenschap veel mogelijkheden voor alle betrokken partijen. Die worden volgens de onderzoekers nog niet optimaal benut.

Begin 2010 organiseren Berenschot en de Erasmus Universiteit een seminar over de opkomst en de betekenis van privaat beheerde woondomeinen en de mogelijkheden die dit fenomeen biedt . Meer informatie over het seminar verschijnt binnenkort op www.berenschot.nl. Het boek is tot stand gekomen in samenwerking met Habiform en de Berenschot Fundatie.

Bron: Berenschot (APS), 24 november 2009
Lees meer over dit thema in het dossier: trends