Consument woont het liefst in romantisch dorp

Home » Woonnieuws » Consument woont het liefst in romantisch dorp
Als consumenten het voor het zeggen hebben, wonen zij het liefst in een traditionele woning in een dorpse omgeving, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Het vernieuwende onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VROM en NEPROM (vereniging van projectontwikkelaars).

Het is onderdeel van het landelijke WoON-onderzoek en geeft nieuw inzicht in de woonwensen van consumenten en de afwegingen die zij maken. Ook is doorgevraagd naar de motieven achter deze woonwensen.


Locatie buiten de stad populair

De ligging, prijs en ruimte zijn van het grootste belang voor het keuzegedrag van vrijwel alle huishoudens. Het ontbreken van dagelijkse winkelvoorzieningen, parkeergelegenheid en openbaar groen wegen zwaar mee in negatieve zin.
Ongeveer de helft van alle huishoudens wil wonen in een landelijke, dorpse omgeving. Suburbaan wonen komt op een tweede plek (30%) en slechts 20% van de huishoudens wil een woning in een stedelijke wijk. Alleen onder alleenstaanden is een stedelijke omgeving het meest geliefde woonmilieu.

Traditionele architectuur favoriet

Een traditionele bouwstijl is onder 60% procent van de respondenten favoriet: bruine baksteen, puntdaken en sfeerelementen uit de jaren dertig woningbouw. Naast de voorkeur voor traditionele architectuur wenst 37% van de respondenten een nieuwbouwwoning.
 
Voorkeuren voor de bouwstijl of nieuwbouw laat de consument doorgaans makkelijker vallen ten koste van aspecten als ligging, prijs en ruimte.


Vrij wonen

Het blijkt dat veel mensen de voorkeur hebben voor een vrijstaande woning
(37%). Binnen deze groep is dit voor 40% van de respondenten een harde voorkeur. Dit betekent dat zij bij een verhuizing geen andere woning zullen accepteren.

In de inkomensgroep van modaal tot twee keer modaal, heeft bijna 70% de voorkeur voor een (half)vrijstaande woning. Vrijheid en privacy worden als belangrijkste motieven daarvoor aangedragen.

Het nieuwe onderzoek is gebaseerd op de module Consumentengedrag van het landelijke WoON-onderzoek. De onderzoekstechniek is ontwikkeld door OTB en de analyse en rapportage is verzorgd door ABF Research.

Op het Kennisfestival Zo Wil Ik Wonen, dat de NEPROM samen met Architectuur Lokaal op 25 november in de Doelen in Rotterdam organiseert, wordt dit onderzoek gepresenteerd.

Bron: Neprom (APS), 20 november 2009
Lees meer over dit thema in het dossier: trends