Subsidieregeling isolatieglas open

Home » Financieel, juridisch en makelaarsadvies » Subsidieregeling isolatieglas open
Op 1 oktober 2009 ging de tijdelijke subsidieregeling voor isolatieglas open, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2009.

Eigenaar-bewoners en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen een waardebon aanvragen voor een korting van € 35 per vierkante meter isolatieglas, tot een maximum van € 1100 (inclusief btw) per woning. Deze waardebon kan ook worden aangevraagd door woningeigenaren die hun isolatieglas al hebben geplaatst tussen 1 juli en 1 oktober 2009.

Informatie over de voorwaarden en het aanvragen van de waardebon is te vinden op www.meermetminder.nl.

De regeling voor isolatieglas van het Ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie is van toepassing op woningen die vóór 1995 zijn gebouwd en gereedgekomen. Het gaat om de plaatsing van isolatieglas met een isolatiewaarde (U-waarde) van 1,60 W/m².K en lager.

De isolatiewaarde is daarmee minimaal gelijk aan de kwaliteit van het zogenoemde HR+ glas. Een andere voorwaarde is dat er minimaal 5 vierkante meter glas geplaatst moet worden.

Het glas moet geplaatst zijn volgens de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 3577. De glaszetter kan de eigenaar hierover informeren.


Waardebonsysteem

De regeling werkt met een waardebonsysteem. Vanaf 1 oktober 2009 kunnen eigenaar-bewoners en VvE’s via de website www.meermetminder.nl een waardebon isolatieglas aanvragen. Deze waardebon moet worden ingeleverd bij de glaszetter.

De glaszetter verrekent deze bon door korting te verlenen op de uiteindelijke rekening die de klant moet betalen. Vervolgens kan de glaszetter de bon declareren bij rijksagentschap SenterNovem. Dit kan vanaf 2 november 2009.

Ook eigenaar-bewoners en VvE’s die isolatieglas geplaatst hebben tussen 1 juli en 1 oktober 2009 komen in aanmerking voor de subsidie. Zij moeten wel eerst een waardebon aanvragen, die overeenkomt met het daadwerkelijke aantal vierkante meters geplaatst isolatieglas.

Deze waardebon kan worden ingeleverd
bij de glaszetter, waarna deze de korting achteraf verrekent met de factuur.

Aanvragen

Aanvragen voor waardebonnen kunnen digitaal worden ingediend vanaf 1 oktober negen uur 's ochtends. Aanvragers moeten hiervoor in het bezit zijn van een DigiD code (aan te vragen via www.digid.nl).

Verstrekte waardebonnen hebben een beperkte geldigheidstermijn, waardoor aanvragers en glaszetters gestimuleerd worden om snel tot actie over te gaan. Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd als één van de maatregelen uit het kredietcrisispakket.

WWI stelt hiervoor 45 miljoen euro beschikbaar. Naar verwachting is dit voldoende voor het aanbrengen van isolatieglas in ongeveer 65.000 woningen. De regeling werkt op basis van wie het eerst komt wie het eerst maalt. De regeling is geopend tot 31 december 2010 tenzij het budget eerder op is. Het bereiken van het budgetplafond wordt te zijner tijd via de website van Meer met Minder bekendgemaakt.

Bron: VROM, 30 september 2009