Onderzoeksplicht en informatieplicht

Home » Financieel, juridisch en makelaarsadvies » Onderzoeksplicht en informatieplicht
Voordat je een huis gaat kopen, is het belangrijk je goed te laten informeren. De verkoper daarnaast is verplicht niets te verzwijgen over de gebreken van de woning. Het is aan beide partijen dat alle relevante informatie uit gewisseld wordt.

In het contract voor de (ver)koop van bestaande woningen staat dat de ‘onroerende zaak aan de koper in eigendom wordt overgedragen in de staat waarin het zich bij het tot stand komen van de overeenkomst bevindt, met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken.’

Ook staat erin dat de onroerende zaak bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn.

Omdat er zowel een onderzoeksplicht als een informatieplicht bestaat, wordt er dus van beide partijen inzet vereist betreffende informatie-uitwisseling. Wanneer bepaalde informatie niet uitgewisseld is, ontstaat er een probleem. Verschillende keren heeft dit tot vervelende rechtszaken geleid.

Onder het mom van voorkomen is beter
dan genezen, geven we een aantal tips voor zowel de koper als de verkoper.

Onderzoeksplicht

Tijdens de bezichtiging dient de koper goed op te letten. Zaken als een vlek op het plafond, loszittende tegels, slecht houtwerk en beschadigingen kunnen duiden op gebreken.

De vlek op het plafond kan van een inmiddels gerepareerde lekkage zijn, maar kan er ook op duiden dat er nog een lek in het dak zit.

Laat twijfels betreffende de staat van de woning schriftelijk vastleggen als extra opmerking in het contract.

Het is verstandig een bouwkundige keuring uit te laten voren of een specialist te laten kijken naar bijvoorbeeld gaatjes in het houtwerk. Voor deze onderzoeken heb je toestemming van de eigenaar nodig. De kosten kunnen zowel door de koper als door de verkoper worden betaald, dit is een punt van onderhandeling.

Ook publiekrechtelijke informatie die je bijvoorbeeld bij  de gemeente, de 
provincie, het Rijk, waterschap of Kadaster kunt raadplegen vallen onder de onderzoeksplicht.

Als je een aankoopmakelaar inschakelt, kun je ervan uitgaan dat hij kritische vragen stelt. Dit neemt niet weg dat je zelf ook goed dient op te letten.

Informatieplicht

Bij een rechter weegt de informatieplicht zwaar. De verkoper moet verborgen gebreken als een lekkage, een verzakkende fundering of een olietank in de tuin melden. Dit geldt met name voor onzichtbare gebreken. Zichtbare gebreken zoals een scheur (voor zover deze geen gevolgen heeft) kan de koper zelf natuurlijk zien.

Ook rechten van derden (bijvoorbeeld vruchtgebruik of recht van overpad) en verplichtingen van de eigenaar (bijvoorbeeld het verbod om een hoge  muur of bomen te plaatsen in verband met het uitzicht) dienen medegedeeld te worden.

De verkoper dient zijn makelaar goed te informeren zodat deze de informatie op de juiste wijze aan de koper kan overdragen.
Lees meer over deze thema's in de dossiers: juridischhuis verkopen