Organisaties

Bij onderstaande organisaties kun je informatie inwinnen als je een huis gaat kopen, kun je mee te maken krijgen als je een huis gaat kopen of verbouwen of hebben invloed op de kredietverstrekking.

BKR Bureau Krediet Registratie (BKR)
Registreert kredieten ter bescherming van de geldverstrekkers en consumenten die kredieten hebben afgesloten. Dit om betalingsrisico's te beperken en overkreditering en andere problematische schuldsituaties te voorkomen.
 
NIBUD Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD)
Onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.
Bureau Monumentenpand Bureau Monumentenpanden
Organisatie binnen de Belastingdienst die vaststelt hoeveel de aftrekbare onderhoudskosten van een beschermd monumentenpand bedragen.
Vereniging Eigen Huis Vereniging Eigen Huis (VEH)
Behartigt de belangen van particulieren die een eigen huis bezitten of willen bezitten.
Consumentenbond Consumentenbond
Vereniging die opkomt voor de belangen van consumenten.
Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen
Bevordert het eigenwoningbezit en is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de Nationale Hypotheek Garantie.
Garantie Instituut Woningbouw Garantie Instituut Woningbouw (GIW)
Beschermt de belangen van verkrijgers van nieuwbouwkoopwoningen. In het verlengde hiervan tracht het GIW de kwaliteit van nieuwbouwkoopwoningen in Nederland te verbeteren. Daarnaast probeert het GIW het vertrouwen tussen ondernemers en verkrijgers van GIW woningen te bevorderen.
  Welstandscommissie
Door de gemeenteraad benoemde onafhankelijke commissie die aan burgemeester en wethouders advies uitbrengt ten aanzien van de vraag of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk of standplaats, waarvoor een aanvraag om bouwvergunning is ingediend, in strijd is met redelijke eisen van welstand zoals in de Woningwet bepaald. Krijg je mee te maken als je wilt bouwen, aan- of verbouwen.
Kadaster Kadaster
Rijksinstelling waar iedere onroerende zaak staat geregistreerd, evenals de daarop gevestigde rechten.
VBO Makelaar VBO Makelaar
Brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs in onroerend goed.