Verbouwingshypotheek: slimme financiŽle tips

Home » Financieel, juridisch en makelaarsadvies » Verbouwingshypotheek: slimme financiŽle tips
Door de kredietcrisis worden minder woningen verkocht, maar is het aantal verbouwingen toegenomen. Een extra slaapkamer, een dakkapel, een nieuwe keuken of een mooie serre: ze kunnen het woongenot aanzienlijk verbeteren en maken verhuizen overbodig.

We vroegen Jan Gerrit Hof van de Friesland Bank om financiële tips.

‘Je kunt de verbouwing natuurlijk met spaargeld financieren, maar wanneer dit niet toereikend is, of wanneer  het niet de wens is de spaargelden hiervoor te gebruiken, kan er ook gekozen worden voor een verbouwingshypotheek.

Die heeft als voordeel dat de rente fiscaal aftrekbaar is. Daarnaast is het rentetarief over het algemeen aanzienlijk lager dan het tarief van een persoonlijke lening.’

Tip: ‘Wanneer de verbouwing in eerste instantie met eigen middelen gefinancierd is, en je wilt achteraf toch gebruik maken
van de verbouwingshypotheek en het bijkomend belastingvoordeel, is het mogelijk alsnog een hypotheek af te sluiten, mits dit binnen 6 maanden na aanvang van de verbouwing plaatsvindt.’


De voorwaarden

Om voor een verbouwingshypotheek in aanmerking te komen, dient uiteraard het inkomen toereikend te zijn om de extra hypotheeklast te dragen.

Daarnaast dient de waarde van het onderpand voldoende te zijn. Hierbij zijn twee situaties te onderscheiden.

Jan Gerrit Hof: ‘Een verbouwingshypotheek kan worden afgesloten wanneer je overwaarde hebt op je woning. Heb je geen overwaarde, maar kan je middels een taxatierapport aantonen dat de waarde van de woning voldoende zal stijgen naar aanleiding van de geplande verbouwing, kan er ook een hypotheek voor de verbouwing verkregen worden.’

Verhogen huidige hypotheek

Soms is het mogelijk zonder tussenkomst van de notaris de hypotheek te verhogen, bijvoorbeeld als er op de oorspronkelijke hypotheek is afgelost.

In dat geval kan de  afgeloste som opnieuw worden opgenomen. Is dit niet het geval, dan zal een notaris een nieuwe hypotheekinschrijving moeten vastleggen ter grootte van het te lenen bedrag.

Tip
: ‘Wanneer je een woning aankoopt, is het raadzaam een hoger bedrag aan hypotheekinschrijving  bij de notaris te laten vastleggen dan het bedrag dat op dat moment daadwerkelijk benodigd is.’

Mocht je in de toekomst gaan verbouwen of bijbouwen, dan kan deze extra vastgelegde zekerheid (ook wel verhoogde inschrijving genoemd) worden aangesproken en is de gang naar de notaris niet opnieuw nodig. Dit bespaart je een aanzienlijk bedrag aan notariskosten.
Lees meer over deze thema's in de dossiers: klussen en verbouwenfinancieel