FUCK OFF 2: kritiek door middel van kunst

Home » Interieur & lifestyle » FUCK OFF 2: kritiek door middel van kunst
Afgelopen zaterdag opende het Groninger Museum haar nieuwste tentoonstelling: FUCK OFF 2. De indrukwekkende expositie stelt taboes en misstanden in China aan de kaak.

In 2000 werd in Shanghai een tentoonstelling met provocerende werken georganiseerd. De kunstenaars zetten zich hiermee af tegen het heersende politieke klimaat. De tentoonstelling werd enige tijd na opening verboden door de Chinese autoriteiten. FUCK OFF 2 is het vervolg.

Grondwet

De tentoonstelling opent met traditionele Chinese overheidsborden met daarop citaten uit de grondwet. De politieke en rechterlijke macht zijn niet gescheiden in China, waardoor de grondwet niet nageleefd wordt. Een toepasselijk voorbeeld: ‘Onderdanen van de Republiek van China hebben het recht om de staat en zijn functioneren te bekritiseren.’

Rechtssysteem

Vervolgens zie je wanden vol ‘leenbriefjes’. Ai Weiwei, Chinees kunstenaar en activist, werd in 2011 een verzonnen belastingschuld ten laste gelegd van omgerekend zo’n twee miljoen euro. Ondanks duizenden schenkingen lukte het niet om de schuld binnen tien dagen te betalen en werd Ai Weiwei ruim twee maanden gevangen gehouden.
Zhang Dali, Second History, 2005, Photography
Ren Hang, Untitled, 2012, Photography

Democratie

Na vrijlating kreeg Ai Weiwei zijn paspoort niet terug waardoor hij niet bij de opening van de tentoonstelling aanwezig kon zijn. Via een Skype-verbinding gaf hij tijdens de opening van de tentoonstelling een beschrijving van hoe in zijn ogen het perfecte China eruit ziet: ‘Een democratische maatschappij waarin het mogelijk is je eigen keuzes te maken en je mening te geven. De laatste jaren is er wel meer geld, maar verder zijn er weinig verbeteringen. Facebook, YouTube en Google zijn niet toegestaan, er is nog steeds geen meerpartijensysteem, er is geen stemrecht. Democratie en vrijheid van meningsuiting zijn ver te zoeken.’

Mensenrechten

Heeft de Chinese overheid een stukje grond nodig om een Olympisch stadion of een nieuwe wijk op te bouwen, dan neemt ze het in, ongeacht wie er woont. Op de tentoonstelling zien we een hele muur vol ‘waardeloze’ eigendomsbewijzen die ingekocht zijn op Chinese rommelmarkten.

Vrijheid van meningsuiting

Onderwerpen zoals seksualiteit, kritiek en gelijke rechten worden streng gecensureerd door de overheid. Zoekmachines blokkeren er lustig op los. De tentoonstelling laat dit zien op door middel van schilderijen met daarop ‘verboden’ woorden. Ook laat het zien hoe er creatief mee om wordt gegaan door heel normale, niet te censureren woorden zoals gras, modder en paard te combineren die in het chinees een bijna gelijk klinken als scheldwoorden.

Interessant is de reeks van bewerkte foto's die het Groninger Museum laat zien. Hiernaast zien we een officiële overheidsfoto met daaronder de foto zoals die origineel gemaakt is. Al naar gelang de politieke ontwikkelingen, worden personen en omgevingen in en uit foto's geknipt en geplakt.

De expositie is te zien van 26 mei tot 17 november 2013 in het Groninger museum. Het werk van 37 Chinese kunstenaars wordt getoond.
Lees meer over dit thema in het dossier: kunst