Taxatie

Een taxatie is kort gezegd een inschatting van de waarde van een huis. In dit artikel wordt ingegaan op wat een taxatie precies inhoudt en op het doel van een taxatie: wanneer laat je een taxatie uitvoeren? En door wie? Want je kunt niet bij elke makelaar terecht voor een geaccepteerde, geldige taxatie!


Taxatie

Eugénie Nierstrasz van Makelaardij Giethoorn: ‘Een taxatie is een gefundeerd waardeoordeel, op schrift gesteld en ondertekend door een makelaar of taxateur, waarbij alle ter zake doende gegevens van het object in overweging zijn genomen.

Niet alleen wordt er naar het pand en de perceelgrootte gekeken maar ook naar juridische aspecten zoals erfpachtgrond en erfdienstbaarheden. Ook worden de gegevens die bekend zijn bij de gemeente en het Kadaster onderzocht, o.a. het bestemmingsplan, eventuele benodigde vergunningen, verkoopgegevens van panden in de omgeving en WOZ-waarden.
Een taxatie omvat dus veel meer dan het vrijblijvende zogenaamde waardeoordeel waarmee gemakshalve soms geadverteerd wordt.’


Wanneer een taxatierapport

Een taxatie van een huis is bijvoorbeeld verplicht voor de financiering en verzekering van een aangekochte woning, het verkrijgen van een hypotheek voor deze woning, het verhogen van een bestaande hypotheek bij bijvoorbeeld een verbouwing en bij het doen van de belastingaangifte. 
Daarnaast kan het verstandig zijn een taxatie uit te laten voeren wanneer je een woning wilt gaan kopen of je woning wilt verkopen.

Marcel Wapstra van Makelaardij Wapstra: ‘Een taxatierapport wordt ook gebruikt voor de bepaling van de werkelijke waarde van de woning in het geval van bijvoorbeeld echtscheiding, erfenis, of gewoon om zeker te zijn van de overwaarde van je woning.’

En wanneer je van de gemeente een nieuwe WOZ-beschikking hebt ontvangen,
kun je de taxatie gebruiken om te controleren of de WOZ-waarde wel klopt.


Certificering

Een geldige, door bijvoorbeeld een hypotheekverstrekker geaccepteerde  taxatie kun je niet door elke makelaar uit laten voeren.  De rechtsgeldige taxatie wordt uitgevoerd door een gecertificeerde en bij het kwaliteitsregister SCVM geregistreerde makelaar/taxateur.

Alleen gecertificeerde makelaars/taxateurs, die zijn aangesloten bij een brancheorganisatie zoals de VBO, mogen taxeren voor de Nationale Hypotheek Garantie. Ook banken en financiële instellingen houden dit aan.

Alle makelaars van VBO Wonen &zo zijn gecertificeerde taxateurs. Zij volgen permanente educatie vanuit de branchevereniging VBO waardoor ze altijd over de juiste actuele informatie beschikken.

Voor een goede, rechtsgeldige taxatie kun je dus bij hen terecht!

Verschillende waarden voor verschillende doeleinden

Rinnie Pereboom van Pereboom Makelaardij: ‘In iedere situatie is de waarde van een woning weer verschillend, hoe vreemd dit ook lijkt. Een woning heeft als het ware verschillende 'waarden'.

Zo is de herbouwwaarde interessant voor een verzekeringsmaatschappij, maar een bank of andere geldverstrekker werkt met een onderhandse verkoopwaarde en executiewaarde.’

Verschillende doelen en de verschillende taxatiewaarden op een rijtje:

• Hypotheekaanvraag: de executiewaarde
• Opstalverzekering: de herbouwwaarde
• Aanvraag Nationale Hypotheek Garantie (NHG): de vrije onderhandse verkoopwaarde
• Fiscale opgaaf: economische waarde

Onderdelen taxatierapport

In het taxatierapport zijn onder meer volgende beschrijvingen en onderdelen te vinden.
  • Opdracht. Datum, naam en adres opdrachtgever, gegevens taxateur
  • Object. Gegevens te taxeren object.
  • Doel taxatie. Bijvoorbeeld hypotheekaanvraag, opstalverzekering, aanvraag NHG, fiscale opgaaf
  • Waardering. De getaxeerde waarde van het object
  • Bijzonderheden. Bijvoorbeeld bijzondere lasten of beperkingen, onderhouds- of bouwkundige staat
  • Geraadpleegde informatie. Bijvoorbeeld eigendomsbewijs, kadestraal plan
  • Kadestrale omschrijving object. Bijvoorbeeld erfpacht, vruchtgebruik, lidmaatschapsrecht coöperatieve vereniging
  • Omschrijving object. Bouwaard, bouwjaar, renovaties, indeling, woonoppervlakte, inhoud
  • Omgeving. Wijk, stand, belendingen
  • Onderhoudstoestand. Binnen, buiten, bouwkundige constructie
  • Verontreiniging. Bijvoorbeeld geraadpleegde bronnen, ondergrondse tanks, asbesthoudend materiaal
  • Bewoning. Eigen bewoning, bewoning door derden, oplevering.
  • Onderbouwing waardeoordeel. Bijvoorbeeld courantheid object
  • Publiekrechtelijke aspecten. Bijvoorbeeld geraadpleegde informatie, bijzonderheden (bijvoorbeeld monument)
  • Nieuwbouw, verbouwing, verbetering. Werkzaamheden, bedrag
Lees meer over dit thema in het dossier: makelaars